Elektronická přihláška zde

Baby

Určeno pro úplné začátečníky ve věku 4 – 5 let. Tato skupina dětí vyžaduje zvláštní přístup. Děti jsou zde vedeny k vnímání hudby, rytmu a tanci. Pomáháme jim vypěstovat si správné pohybové návyky, držení těla i pozitivní vztah ke zdravému pohybu. Výuka probíhá formou hry a velice důležitý je zde motivační prvek k pohybu a radost z vlastních výkonů. Tato skupina je pro děti, které se rády pohybují a je jim blízká hudba.
Děti trénují 1x týdně hodinu a půl.
Rozvrh: středa – 16:30 – 18:00 hod baletní sál MěDK Karviná
Lektor: Michaela Juříková, Klára Nolčová
Školné za pololetí: 1 500,- Kč
 

19 Červen 2019 Baby
Mini 1

Tato skupina je určena pokročilým tanečníkům, kteří v kalendářním roce dovrší maximálně 8 let věku. Do této skupiny si děti vybíráme na základě tanečních dovedností nebo postoupili ze skupiny MINI 2 nebo BABY. V hodinách rozvíjíme základy street dance, aby zábavnou formou zvládaly jednoduché krokové variace a připravily se na soutěžní vystoupení. Učí se spolupracovat s ostatními dětmi ve skupině, trpělivosti a řádu.
Děti trénují 2x týdně hodinu a půl.
Rozvrh:úterý – 18:00 – 19:30 KS Obecní dům Družba Karviná - Fryštát čtvrtek – 17:30 – 19:00 tělocvična ZŠ Slovenská
Lektor: Blanka Nečasová, Juříková Michaela
Pomocný trenér: Petra Luzarová
Školné za pololetí: 2 000,-Kč

19 Červen 2019 Mini 1
Mini 2

Tato skupina je určena především dětem, které přecházejí ze skupiny dětí 4 - 5 let a nejsou připravené na více než jednu lekci týdně. V hodinách rozvíjíme základy street dance, aby zábavnou formou zvládaly jednoduché krokové variace a připravily se na vystoupení. Učí se spolupracovat s ostatními dětmi ve skupině, trpělivosti a řádu. Talentovaní tanečnci mají možnost se probojovat do výběrových složek, které reprezentují naši taneční školu.
Děti trénují 1x týdně hodinu a půl
Rozvrh: úterý – 16:30 – 18:00 Obecní dům Družba Karviná - Fryštát
Lektor: Blanka Nečasová, Zuzana Štuková
Pomocný trenér: Nikola Maroszczyková
Školné za pololetí: 1 500,- Kč

19 Červen 2019 Mini 2
Děti A

Tato skupina je určena dětem, které v kalendářním roce dovrší 6 až 11 let věku. Tyto členy si vybíráme na základě tanečních dovedností nebo postoupili ze skupiny DĚTI B nebo DĚTI MINI. Děti se učí náročnější krokové variace, komunikovat, spolupracovat s ostatními ve skupině, trpělivosti a řádu.
Děti trénují 3x týdně hodinu a půl.
Rozvrh:pondělí 16:30 – 18:00 hodin Obecní dům Družba středa 16:00 – 17:30 hodin KS Slovenská Karviná–Hranice, horní sál pátek 16:30 – 18:00 hodin KS Slovenská Karviná–Hranice, horní sál
Lektor: Blanka Nečasová, Anežka Jokielová
Pomocný trenér: Johanka Miková
Školné za pololetí: 2 300,- Kč

19 Červen 2019 Děti A
Děti B

Tato skupina je určena začátečníkům a mírně pokročilým, kteří v kalendářním roce dovrší maximálně 11 let věku. Děti se učí vnímat rytmus, znát a ovládat vlastní tělo, komunikovat, spolupracovat s ostatními dětmi ve skupině, trpělivosti a řádu. Dbáme na vypěstování správných pohybových návyků, držení těla i pozitivního vztahu ke zdravému pohybu. Talentovaní tanečníci mají možnost se probojovat do výběrových složek, které reprezentují naši taneční školu.
Děti trénují 3x týdně hodinu a půl.
Rozvrh:pondělí 15:00 – 16:30 hodin Obecní dům Družba středa  17:30 – 19:00 hodin KS Slovenská Karviná–Hranice, horní sál pátek   15:00 – 16:30 hodin KS Slovenská Karviná–Hranice, horní sál
Lektor: Blanka Nečasová, Nela Šustková
Pomocný trenér: Tereza Mrázková
Školné za pololetí: 2 300, Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Červen 2019 Děti B
Junioři A

Tato skupina je určena tanečníkům, kteří v roce konání soutěže dovrší 11 až 15 let. Její členové jsou vybíráni na základě tanečních dovedností nebo postoupili z dětské taneční skupiny.
Junioři A trénují 3x týdně hodinu a půl.     
Rozvrh:pondělí  18:00 – 19:30 hodin Obecní dům Družbastředa   17:30 – 19:00 hodin KS Slovenská Karviná – Hranice, horní sál pátek    17:30 – 19:00 hodin KS Slovenská Karviná – Hranice, horní sál
Lektor: Anežka Jokielová, Alena Dvorská
Pomocný trenér: Johanka Miková
Školné za pololetí: 2 300,- Kč
 
 
 
  

19 Červen 2019 Junioři A
Junioři B

Tato skupina je určena tanečníkům, kteří v kalendářním roce dovrší 11 až 15 let. Tyto členy si vybíráme na základě tanečních dovedností nebo postoupili ze skupiny, DĚTI B, DĚTI A. Děti se učí spolupracovat s ostatními ve skupině, trpělivosti a řádu. Talentovaní tanečníci mají možnost se probojovat do výběrových složek, které reprezentují naši taneční školu.
Junioři B trénují 2x týdně hodinu a půl.
Rozvrh:pondělí    16:00 – 17:30 hodin KS Slovenská Karviná – Hranice, horní sálúterý       16:00 – 17:30 hodin tělocvična ZŠ Slovenská Karviná – Hranice
Lektor: Anna Stanowská, Renata Drapová
Školné za pololetí: 2 000, Kč

19 Červen 2019 Junioři B
Hlavní B

Tato skupina je určena začátečníkům a mírně pokročilým, kteří v kalendářním roce dovrší minimálně 15 let, horní hranice není omezena. Na tréninku dbáme na vypěstování správných pohybových návyků, držení těla i pozitivního vztahu ke zdravému pohybu. V hodinách rozvíjíme základy street dance, aby zábavnou formou zvládali jednoduché krokové variace a připravili se na vystoupení. Učí se vnímat rytmus, znát a ovládat vlastní tělo, komunikovat, spolupracovat s ostatními ve skupině, trpělivosti a řádu. Talentovaní tanečníci mají možnost se probojovat do výběrových složek, které reprezentují naši taneční školu.
Hlavní B trénují 2x týdně hodinu a půl.
Rozvrh: úterý 18:30 – 20:30 hodin KS Slovenská Karviná–Hranice, horní sálčtvrtek 19:15 – 20:15 hodin KS Slovenská Karviná–Hranice, spodní sál
Lektoři: Eliška Janovská
Školné za pololetí: 2 000,-Kč
 

19 Červen 2019 Hlavní B
Senioři 1

Kategorie pro rodiče a nadšené tanečníky, kteří v roce konání soutěže dovrší minimálně 25 let. V hodinách rozvíjíme základy street dance, aby zábavnou formou zvládali jednoduché krokové variace a připravili se na vystoupení. Začít můžete kdykoliv - nikdy není pozdě! Jediným kritériem je radost z pohybu a chuť učit se nové věci.
Senioři 1 trénují 1x týdně hodinu a půl.
Rozvrh: čtvrtek 19:30 – 21:00 hodin Obecní dům Družba
Lektoři: Eliška Janovská
Školné za pololetí: 1 500,- Kč

19 Červen 2019 Senioři 1