Určeno pro úplné začátečníky ve věku 4 – 5 let. Tato skupina dětí vyžaduje zvláštní přístup. Děti jsou zde vedeny k vnímání hudby, rytmu a tanci. Pomáháme jim vypěstovat si správné pohybové návyky, držení těla i pozitivní vztah ke zdravému pohybu. Výuka probíhá formou hry a velice důležitý je zde motivační prvek k pohybu a radost z vlastních výkonů. Tato skupina je pro děti, které se rády pohybují a je jim blízká hudba.

Děti trénují 1x týdně hodinu a půl.

Rozvrh: středa – 17:00 – 18:30 hod baletní sál MěDK Karviná

Lektor: Michaela Juříková

Školné za pololetí: 1 600,- Kč