Mini

Věková kategorie mini (děti ve věku 4 – 6 let) vyžaduje zvláštní přístup a péči. Děti se u nás učí vnímat rytmus, základní pohybová cvičení, pohybový rozsah i celkovou koordinaci těla.

Děti

Kategorie děti (děti ve věku 6 – 10 let) se učí již náročnější prvky či choreografie. V tomto věku vedeme děti také k tomu, aby i ony samy zkusily vlastní tvorbu či improvizaci. Zde jsou již počátky určité samostatnosti a zodpovědnosti. Děti si začínají uvědomovat, že tanec není jen trendovou vlnou, ale je také sportem, který vyžaduje určitá pravidla, a také i to, aby se dodržoval určitý řád.

Junioři

Junioři ve věku od 11 do 15 let vnímají tanec většinou jako trendovou vlnu – jakousi otázku prestiže a podobně. My se však snažíme juniory směrovat především k zodpovědnosti, technické výbavě a k pochopení, že tanec může být také skutečná dřina. Snažíme se na každém tréninku dostat maximum z jejich přebytečné energie, kterou v tomto věku obyčejně překypují a přetvořit ji na taneční projev, kterým se především sami ve spojení s hudbou baví. Právě v juniorech se většinou nejvíce začíná utvářet osobnost a osobitost jednotlivých tanečníků (tanečnic) a proto právě oni dostávají největší prostor pro vlastní tvorbu a improvizaci.

Hlavní

Hlavní věková kategorie je jakýmsi vzorem pro všechny mladší kategorie. V této kategorii mají většinou všichni tanečníci jasno v tom, čím chtějí být a čeho chtějí v životě dosáhnout. Proto je to všechno především o tom, jakou mají chuť k tomu, aby se učili nové věci a byli stále lepší a lepší. Na hlavní věkovou kategorii se klade velký důraz, ostatně jako na všechny další kategorie. Dalo by se říct, že hlavní kategorie vyžaduje taktéž jako mini zvláštní přístup a péči. Ten pečlivý zvláštní přístup pak lektora „profesionálně deformuje“ asi takto. Blíží se konec hodiny a Blanka řekne:

Tak to dáme ještě naposledy.

No, a potom, když už meleme z posledního, z ní vypadne věta:

Tak, a ještě jednou.

Máme na co vzpomínat.

Senioři

26 - 99 let