„Městečko důchů“

choreografie: Blanka Nečasová, Anežka Jokielová

7. 4. 2019 – „TANEČNÍ SKUPINA ROKU 2019“ – regionální kolo Třinec
                      1. místo - postup na Mistrovství Moravy do Zlína

28. 4. 2019 – „TANEČNÍ SKUPINA ROKU 2019“ – Mistrovství Moravy Zlín
                       2. místo - postup na MČR do Prahy

11. 5. 2019 - „BOHUMÍNSKÉ ESO“ - - 1. místo