„Květinové děti“

choreografie: Anežka Jokielová, Renata Drapová

13. 5. 2017 - „BOHUMÍNSKÉ ESO“ -  1. místo

20. 5. 2017 – „DANCE EVOLUTION Přerov – 4. místo